Hiện Có    515750
  Truy Cập    7
                     THÔNG TIN SẢN PHẨM CHI TIẾT
Click vào hình để phóng to
Bắp ngọt cắt khúc cấp đôngBắp ngọt hạt cấp đông


VND
Bắp ngọt cắt khúc cấp đông


VND
Bắp ngọt nguyên trái cấp đông


VND  Copy right (C) : Công Ty TNHH Rau Nhà Xanh   Địa chỉ :  Định An - Đức Trọng – Lâm Đồng.   
Điện thoại : (84) 063. 3684750 _  Fax : (+84) 063. 3684750   Email: greenhome1@vnn.vn   Website: www.raunhaxanh.com.vn

             Design By Tín Trung Co., Ltd