Hiện Có    547627
  Truy Cập    14
                     Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng
Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượngNông trường thực hiện canh tác theo Việt GAP, Global GAP.
 
Với cách làm này, chuỗi chất lượng sản phẩm rau hoàn chỉnh sẽ được cấp giấy chứng nhận hoạt động và chất lượng của rau sẽ được thị trường quốc tế chấp nhận.
 
Bên cạnh đó, mô hình dịch vụ khuyến nông và hợp tác chặt chẽ giữa các công ty chế biến và bà con nông dân khi được nhân rộng mô hình sản xuất  ở tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo ra một nguồn cung cấp rau ổn định, đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của thị trường trong nước và  xuất khẩu và như vậy mang lại lợi ích cho hàng ngàn bà con nông dân.
 

- Chúng tôi đang xây dựng chế biến theo tiêu chuẩn ISO 22000 (HACCP và ISO 9001).

                    Tin Khác
Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ( 7/12/2009 )  Copy right (C) : Công Ty TNHH Rau Nhà Xanh   Địa chỉ :  Định An - Đức Trọng – Lâm Đồng.   
Điện thoại : (84) 063. 3684750 _  Fax : (+84) 063. 3684750   Email: greenhome1@vnn.vn   Website: www.raunhaxanh.com.vn

             Design By Tín Trung Co., Ltd